Tijdens de Haagse Conferentie over Biodiversiteit zal diepgaand worden gesproken over het Strategisch Plan. Dat moet duidelijk maken hoe de vele besluiten en werkprogramma’s in het kader van het Biodiversiteitsverdrag zullen worden uitgevoerd.

Het Strategisch Plan kijkt in principe jaren vooruit. Voor die periode geeft het plan een visie op de uitdagingen, formuleert het concrete doelstellingen en beschrijft het de te overwinnen knelpunten. Het plan bevat ook een ‘agenda’ voor de volgende Conferenties over Biodiversiteit. Het stelt per conferentie vast van welke thema’s en doelstellingen de voortgang wordt besproken.

Aan het nut van het Strategisch Plan wordt door weinigen getwijfeld. Er zijn wel verschillen van inzicht over de vraag of het plan zich moet beperken tot de komende 10 jaar of dat het zich ook moet richten op de periode daarna. De uitkomst van die discussie heeft natuurlijk invloed op de uiteindelijke inhoud van het stuk. Overigens is het conceptplan dat in Den Haag wordt besproken in de ogen van velen – waaronder Nederland – nog onvoldoende concreet.

Als voorzitter van de Haagse Conferentie hoopt Nederland op de vaststelling van een krachtig en helder Strategisch Plan: een ‘spoorboekje’ voor het komend decennium.