Bossen, vooral in de tropen, zijn kampioenen in biodiversiteit. Aan de andere kant zijn ze bijzonder kwetsbaar voor menselijke activiteit. Bos verdwijnt in een alarmerend tempo (in de jaren ’90 verdween elk jaar bijna 9.4 miljoen hectare). Het is moeilijk deze ontwikkeling een halt toe te roepen: bossen vervullen verschillende, soms tegenstrijdige functies.

Op mondiaal niveau hebben bossen belangrijke klimatologische en ecologische functies. Ze spelen een hoofdrol bij het opnemen van broeikasgassen en bij het regelen van de grondwaterstand. Het verdwijnen van bossen zal op termijn moeilijk voorspelbare effecten op klimaat en milieu hebben. Bovendien is bosgrond zo kwetsbaar dat die onherstelbaar beschadigd raakt als de begroeiing verdwijnt.

Maar bossen zijn aan de andere kant voor veel mensen van groot belang voor hun levensonderhoud. Ze leveren voedsel, medicijnen en vele andere producten, waaronder hout. Hout is een verhaal apart. Het is een van de belangrijkste natuurlijke grondstoffen, waarvan bijvoorbeeld Nederland grote hoeveelheden importeert. Houtexploitatie is naast veeteelt en de aanleg van plantages een van de hoofdoorzaken van ontbossing.

Er is geen makkelijke oplossing voor het bossenprobleem. Daarom is het belangrijk dat er tijdens de zesde Conferentie over Biodiversiteit harde afspraken worden gemaakt over het beheer, gebruik en behoud van bossen over de hele wereld. Wel is het natuurlijk belangrijk dat niet alleen overheden maar ook de burgers zelf FSC gecertificeerd hout kopen