Armoede is een veelkoppig monster, dat zijn tanden ook in de biodiversiteit heeft gezet. Aantasting van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen bedreigt het levensonderhoud van grote groepen arme mensen die daar voor hun levensonderhoud van afhankelijk zijn.

Klik op icoon of titel voor meer informatie.

Het Biodiversiteitsverdrag is uniek in vele opzichten: het verbindt ecologische, economische en sociale vraagstukken en is daarmee een van de verst-reikende internationale overeenkomsten ooit gesloten.

Klik op icoon of titel voor meer informatie.

Genetisch gemodificeerde organismen (ggo´s) kunnen bij introductie in een milieu een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Daarom is er afgesproken tijdens een bijeenkomst ven de COP-biodiversiteit dat er aparte regels voor ggo´s worden gemaakt. 

Klik op icoon of titel voor meer informatie.

Het onderwerp bio veiligheid hangt nauw samen met biodiversiteit. Het Biodiversiteitsverdrag streeft immers naar behoud van diversiteit. Organismen waarvan de genetische samenstelling is veranderd kunnen andere soorten en zelfs hele ecosystemen verstoren.

Klik op icoon of titel voor meer informatie.

Bossen, vooral in de tropen, zijn kampioenen in biodiversiteit. Aan de andere kant zijn ze bijzonder kwetsbaar voor menselijke activiteit. Bos verdwijnt in een alarmerend tempo (in de jaren ’90 verdween elk jaar bijna 9.4 miljoen hectare).

Klik op icoon of titel voor meer informatie.

Onder ‘genetische bronnen’ verstaan we organismen waarvan de mens direct gebruik maakt. Het gaat om (delen van) plant- en diersoorten die hun weg vinden naar ons voedsel en naar geneesmiddelen.

Klik op icoon of titel voor meer informatie.

Wat je van ver haalt is lekker, zegt men. Maar soms kan het importeren van een uitheemse plant- of diersoort tot een regelrechte ramp leiden. Dat gebeurt als de betreffende soort in het gastland of –gebied geen natuurlijke vijanden heeft en zich ongebreideld kan voortplanten.

Klik op icoon of titel voor meer informatie.

Tijdens de Haagse Conferentie over Biodiversiteit zal diepgaand worden gesproken over het Strategisch Plan. Dat moet duidelijk maken hoe de vele besluiten en werkprogramma’s in het kader van het Biodiversiteitsverdrag zullen worden uitgevoerd.

Klik op icoon of titel voor meer informatie.