Biodiversiteit en armoede

Armoede is een veelkoppig monster, dat zijn tanden ook in de biodiversiteit heeft gezet. Aantasting van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen bedreigt het levensonderhoud van grote groepen arme mensen die daar voor hun levensonderhoud van afhankelijk zijn.

Lees meer

Sanne van Holt | Donderdag 15 Mei 2014 - 3:42 pm | | Biodiversiteit
Gebruikte Tags: ,

Biodiversiteitsverdrag

Het Biodiversiteitsverdrag is uniek in vele opzichten: het verbindt ecologische, economische en sociale vraagstukken en is daarmee een van de verst-reikende internationale overeenkomsten ooit gesloten. Het verdrag werd tijdens de milieutop in Rio de Janeiro (1992) door een recordaantal van 156 staten ondertekend. En al 18 maanden daarna, alweer een record, trad het Biodiversiteitsverdrag in werking. Momenteel zijn 182 landen partij; slechts enkele staten houden zich afzijdig.

Lees meer

Sanne van Holt | Donderdag 15 Mei 2014 - 3:40 pm | | Biodiversiteit
Gebruikte Tags: ,

Bioveiligheid

Genetisch gemodificeerde organismen (ggo´s) kunnen bij introductie in een milieu een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Daarom is er afgesproken tijdens een bijeenkomst ven de COP-biodiversiteit dat er aparte regels voor ggo´s worden gemaakt. Deze regels zijn vastgelegd in het Bioveiligheids Protocol. Op dit moment zijn in het Protocol een aantal zaken nog onvoldoende uitgewerkt om optimale bescherming mogelijk te maken. Eén voorbeeld is dat er een systeem voor informatieuitwisseling opgezet moet worden. Landen en partijen kunnen dan kennis nemen van de regels die in een bepaald land gelden en gebruikmaken van elkaars risico-analyses.

Lees meer

Sanne van Holt | Donderdag 15 Mei 2014 - 3:34 pm | | Biodiversiteit
Gebruikte Tags:

Bioveiligheids Protocol

Het onderwerp bioveiligheid hangt nauw samen met biodiversiteit. Het Biodiversiteitsverdrag streeft immers naar behoud van diversiteit. Organismen waarvan de genetische samenstelling is veranderd kunnen andere soorten en zelfs hele ecosystemen verstoren. Bij bioveiligheid gaat het om de mogelijk negatieve invloed van door de mens genetisch gemodificeerde organismen op het milieu en de natuur.

Lees meer

Sanne van Holt | Donderdag 15 Mei 2014 - 3:24 pm | | Biodiversiteit
Gebruikte Tags: ,